Hvad vi står for Historie Kalender Kontakt
Du er her Arrangementer
  Gudstjenester
  Kirkeblad
   
   

Til forside <- Kalender: Arrangementer

Udskriv Udskriv
   

Arrangementer

Juni

Årsmøde for frie grundtvigske menigheder


Juli

Se gudstjenestelisten


August

Kirkegårdsvandring | Konfirmandintro | Sommerkoncert


September

Børnekirke | Bibelslam! | Høstgudstjeneste


Oktober

TEMADAG: 'om gaven' | Efterårsmøde | Kirkemusikfestival | Kirkehøjskole | Kirkebyt

 

Tilbagevendende tilbud

Kirkekaffe | Litteraturkredsen | Tirsdagstræf


foto: Carsten Hvid collage af F.Sebastian Børnekirke

 

  Juni:
 

logo mere om de frie grundtvigske valg- og frimenigheder

Årsmøde for frie grundtvigske menigheder
Lørdag-Søndag
2. - 3. juni

Vallekilde Valgmenighed

Hvert år holder Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder et årsmøde, hvor fælles interesser drøftes. Mødet går på omgang blandt menighederne, og i år er det os i Vallekilde Valgmenighed, der er værter. Mødet finder sted i weekenden 2.-3. juni og foregår på højskolen, i kirken og rundt om i Vallekilde.

Udover generalforsamling i foreningen et par timer om lørdagen, byder mødet på foredrag, debat, teaterforestilling, Vallekildeture, sang, historier, god mad og hyggeligt samvær. Tilmeldingerne er begyndt at komme fra de andre frie menigheder, og vi håber, at mange fra vores egen menighed også har lyst til at deltage, - enten i hele mødet eller blot en af dagene.

Du kan læse programmet her.
Velkommen til årsmødet!

Ring eller skriv til Janne senest 1. maj for tilmelding.

Kontakt Janne: tlf. 5965 6580 / email.

Til top
 
  Juli:
 


Gudstjeneste i juli

Se gudstjenestelisten

Til top
 
  August:
 

foto-bearb.: F.Sebastian

Aftenvandring på kirkegården
Søndag,
5. august

kl. 19:00

Korskirken og kirkegården.

Vi håber, det bliver en smuk sommeraften, når vi går tur på kirkegården, - efter gudstjenesten kl. 19. På turen rundt vil vi høre om nogle af dem, der er begravet på vores kirkegård. Kom og hør - eller fortæl. Efter turen får vi kop kakao og hjemmebagte boller.

Til top

foto: Carsten Hvid

Konfirmandintro
Søndag,
12. august

kl. 10:00

Korskirken og præsteboligen/ den gamle friskole.

Vi begynder med gudstjeneste kl. 10 og efterfølgende fortæller jeg lidt om, hvad vi laver til konfirmandforberedelsen. Bl.a. skal vi på weekend i skoven og efter jul til København med overnatning og teaterforestilling. Ellers taler vi sammen om stort og småt, - om Gud og os og vores liv med hinanden. Vi klatrer måske i træer, laver anderledes gudstjenester, ser film og spiser sammen. - Janne

Hør mere om det hele til konfirmand-introen og tjek også, hvad der står om konfirmation på hjemmesiden.

For tilmelding til intro:
Ring til Janne (tlf. 5965 6580) eller mail , så der kan være kaffe og sandwich nok til alle.

Forberedelsestimerne vil fortrinsvis ligge om eftermiddagen på onsdage og/eller torsdage.
Selve konfirmationen i 2019 finder sted Palmesøndag, den 14. april.

 

Til top

collage af F.Sebastian

Sommerkoncert
Søndag,
19. august

kl.15:00

Korskirken.

I september 2018 afholder Jazz Danmark for tredje gang Sounds of Denmark i London med en stærk række af danske artister, heriblandt Kathrine Windfeldt Big Band featuring den britiske trompetist, Gerard Presencer, som har skabt sig et stort navn, både indenfor kontemporær klassisk musik og jazz. Han medvirkede bl.a. som solist på den stort anlagte og kritikerroste 40 års jubilæumsplade for DR Big Bandet, “Crystal Palace”, som blev udsendt i juni 2018.

Og det er lige præcis den blæser-troldmand, Gerard Presencer, som man kan opleve til sommerkoncerten i Korskirken, - sammen med en af jazzens ‘unge løver’ Anders Fjeldsted på kontrabas og Korskirkens Hanne Helledie på klaver.

Også Anders Fjeldsted har jazzverdenens og pressens bevågenhed. Han er inden for de sidste år blevet en af Danmarks mest efterspurgte bassister og har spillet med en lang række store danske og udenlandske jazznavne. Han har også sin egen sekstet, der består af 6 af landets stærkeste jazzstemmer. Musikken er ekspressiv, swingende og levende og henter inspiration fra pionerer som Mingus, Gillespie og Davis.

Hanne Helledie, Korskirkens organist, er også en mangesidig komponist og pianist. Ved Korskirkens forårskoncert præsenterede hun et varieret program af egen og arrangeret musik med violinisten Eva Kristine Boulekbache Varsarhelyi. Helledie var i foråret på en uges koncertturné i Californien, hvor hun uropførte nye kompositioner og ledede masterclasses i teori og komposition.

Helledie har sammensat programmet til sommerkoncerten i Korskirken, og der vil blive rig lejlighed til at høre musikerne strække ud og eksperimentere med klange, teksturer og rytmer i den smukke akustik, som Korskirken byder på.

Der er fri adgang til koncerten, hvor alle er velkommen. Vel mødt!

Til top
 
  September:
 

Børnekirke

Børnekirke
Søndag,
2. september

kl. 15:00  i og omkring Korskirken.

Vi bruger kirken på en anden måde end ellers!
Tidligere har vi bl.a. lavet kirken om til en hval, sørget for dyr til Noas ark, ledt efter får og fundet tabte ting, malet påskeæg, siddet til bords med Guds søn, fortalt hemmeligheder... Vi har også lavet dukkefilm, holdt "æbledag", lavet musikvideo om kirken - den kan ses på Youtube.

Denne gang er temaet "gaven": Hvilken gave er den bedste, du har givet - eller selv har fået? Hvorfor giver vi overhovedet hinanden gaver, - og giver Gud også gaver? Vi skal høre om gaver, lave gaver og gå på gavejagt. Vi slutter med fælles aftensmad.

Til top

collage

Gudstjeneste med Bibelslam
Søndag,
9. september

kl. 10:00

Korskirken

Under søndagens gudstjeneste, er der mulighed for at ”summe og slamme” over dagens tekster, - dele sine tanker om teksterne med hinanden, og i fællesskab blive klogere på "dagens emner".

Prædiketeksten står i Lukasevangeliet kap. 10, vers 38-42, og handler om de to meget forskellige søstre Martha og Maria, der får besøg af Jesus.

 

Til top

Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste
Søndag,
23. september

kl.10:00

Korskirken og præsteboligen.

Vi fejrer høsten på festlig vis med spillemandsorkester som ledsager til søndagens salmer og sange. Efter gudstjenesten er der kaffe/te/saft og lidt at spise i præsteboligen.

 

Til top
 
 
  Oktober:
 


Gaven
Tirsdag,
2. oktober

kl.19

Den gamle Friskole.

Vi samler op på årets tema "gaven". Valgmenigehedspræst Janne Sulkjær fortæller og lægger op til debat - om Guds gaver til os..

 

Til top

Stevns valgmenighed, kirketårnet

Efterårsmøde i Frederiksborg
Søndag,
7. oktober

kl. 10

Frederiksborg Valgmenighed.

De sjællandske valgmenigheders efterårsmøde

Frederiksborg Valgmenighed inviterer til efterårsmøde for de sjællandske valgmenigheder med fordrag af Lisbet Christoffersen, professor i lov og religion. Hun taler om "Frihedssynet i den danske kirkelige lovgivning".
Sangtime, frokost og gudstjeneste hører også med. Se program i kirkebladet for efteråret.

For Vallekilde Valgmenigheds medlemmer er der tilmelding til efterårsmødet til egen præst.

Tilmelding til mødet til Janne Sulkjær (tlf. 5965 6580) eller via e-mail, senest 30. september.
Læs program i næste kirkeblad (september).

Til top


Kirkemusikfestival
Tirsdag,
9. oktober

kl. 19:00

Korskirken.

Præst og organist arrangerer musikalsk aftengudstjeneste med poesi, billeder og fælles sange. Tema oplyses senere..

Til top

efterårsblade

Kirkehøjskole
Lørdag,
27. oktober

kl. 14 - 17

Højby sogn

Fælles arrangement for alle i provstiet, - med debatoplæg og fælles drøftelse om tro og kristendom. Tema oplyses senere.

 

Til top


.

Kirkebyt
Søndag
28. oktober

kl. 10:30

Sognekirken.

Vi deltager i sognemenighedens gudstjeneste i enten Hørve eller Vallekilde.

 

Til top
 

 

 

  Tilbagevendende tilbud:
 

Kirkekaffe,- vores egen bryg

Kirkekaffe
Efter gudstjenestetid enten i kirkedøren, Præsteboligen eller Den gamle Friskole

Kom og få en hyggelig snak over en kop kaffe, efter gudstjenesten! I løbet af året vil vi ca. en gang om måneden byde på kirkekaffe - enten i Præsteboligen eller i Den gamle Friskole. Vi plejer at have en god stund, hvor der både er lejlighed til at få hilst på hinanden og mulighed for at vende præstens prædiken, hvis nogen skulle have lyst til det...

Datoer for Kirkekaffe:

Søndag, 17. juni.
Søndag, 1. juli.
Søndag, 29. juli.
Søndag, 26. august.
Søndag, 14. oktober.
Søndag, 4. november.
Søndag, 16. december.

 

Til top
 

Litteraturkredsen

Litteraturkredsen

Tirsdage

kl. 10:00

Den gamle Friskole.

Litteraturkredsen mødes ca. hver 14. dag, altid om tirsdagen fra kl. 10-12.

Litteraturkredsen starter igen den 11. september, hvor vi tager fat på en dansk klassiker, nemlig "Lykke-Per" af Henrik Pontoppidan.

Ud over at vi får læst mange gode bøger til fælles inspiration har vi det også ret så hyggeligt. Og det vil vi meget gerne dele med flere, der har lyst til at læse. Ind i mellem spiser vi frokost sammen. Så mød endelig op, - alle kan være med.

Kontakt gerne Janne for flere informationer. Telefon 5965 6580 eller send en email

Til top
 

Tirsdagstræf - stedet, hvor meget kan ske!

Tirsdagstræf
Tirsdage
kl. 14.00-16:30

i Den gamle Friskole

Tirsdagstræf holder pause fremtil uge 43.

Hver tirsdag eftermiddag i vinterhalvåret er der åbent hus i Den gamle Friskole.

Til top

 

 

 

 

 


Ophavsret www.vallekilde-valgmenighed.dk Om dette netsted I dag:

Valgmenighedspræst Janne Sulkjær, Triersvej 4, Vallekilde, 4534 Hørve | tlf. 5965 6580 | email: mail@vallekilde-valgmenighed.dk
Valgmenigheden er medlem af: Grundtvigsk Forum | Foreningen af Grundtvigske Valg- & Frimenigheder