Hvad vi står for Historie Kalender Kontakt
   
Du er her Dåb
  Konfirmation
  Bryllup
  Begravelse
   

Til forside <- Dåb

Udskriv Udskriv
   

Dåb

Til bund

Enhver kan blive døbt i Korskirken - i forbindelse med en almindelig gudstjeneste. Det betyder, at også forældre, der ikke er medlemmer af valgmenigheden, kan få deres barn døbt hos os.

Henvendelse om dåb sker til præsten, som man aftaler en dato med. Forud for dåben vil der være en samtale, hvor forløbet af dåbshandlingen gennemgås, ligesom man her får mulighed for at vælge nogle salmer, som man gerne vil have sunget på dåbsdagen.

Ved samtalen meddeler forældrene navne og adresser på mindst to faddere/dåbsvidner. Kopi af forældrenes dåbsattester medbringes, og hvis man er gift, også vielsesattest. Er barnet allerede navngivet skal navneattesten forevises.

Ved voksendåb gælder samme fremgangsmåde.

Til top

Download,- hvordan? Download: pdf (57 kb)

Til forside <- Dåb

Ophavsret www.vallekilde-valgmenighed.dk Privatlivspolitik I dag:

Valgmenighedspræst Janne Sulkjær, Triersvej 4, Vallekilde, 4534 Hørve | tlf. 5965 6580 | email: mail@vallekilde-valgmenighed.dk
Valgmenigheden er medlem af: Grundtvigsk Forum | Foreningen af Grundtvigske Valg- & Frimenigheder