Hvad vi står for Historie Kalender Kontakt
  Begyndelsen
  Kirken
Du er her Egnen
 
   

Til forside <- Historie: Egnen

Udskriv Udskriv
   

Egnen

Til bund
Kulturhistorie | Dragsholm Slot | Kunstnere | Foreningsliv

Landskabet
Egnen omkring Vallekilde og Hørve er, som resten af Odsherred, præget af både bakkedrag og fladt land. Af gårde og husmandssteder, - og af parcelhusbyggeri og nyere industri. De store flade havbundsarealer, hvorpå der nu mest dyrkes kartofler og gulerødder, minder om forgangne tiders slid med at inddæmme Lammefjorden, og pionerånden fra dengang kan stadig mærkes.

Nogle kilometer længere mod vest finder man hav og strand, lyng og enge. Tager man længere nord på, møder man også dér herlig og varieret natur, små idylliske landsbyer - og om sommeren en mængde sommerhusgæster, fortrinsvis københavnere. Odsherred bebos om vinteren af ca. 30.000 mennesker, men om sommeren vokser befolkningen til 200.000. Så turisme er blevet en god supplerende indtægtskilde for de lokale.


Kulturhistorie
Kulturhistorisk er der også meget at hente: De mange gravhøje, stendysser og jættestuer vidner om, at området har været beboet langt tilbage i tiden, hvilket også fundet af to urokser, skudt i jagt for ca. 9.000 år siden, understreger. Odsherreds kulturhistoriske museum kan fremvise en række andre historiske fund fra især bronzealderen, herunder Solvognen, fundet i Trundholm Mose.


Dragsholm Slot
Historisk, om end på anden vis, er også Dragsholm slot, Danmarks ældste ikke-kirkelige bygning fra 1200-tallet. Oprindeligt en middelalderborg, opført af Roskildebispen. Ved reformationen overtog kongen Dragsholm med alt, hvad dertil hørte, i praksis hele Odsherred. Slottet er i øvrigt kendt for den skæbne, som Jarlen af Bothwell led her, som fange i slottes kælder i fem år.


Kunstnere
Fra gammel tid har Odsherred - og Vallekilde - tiltrukket
malere, især på grund af lyset, og der bor stadigvæk
mange kunstnere. Er man interesseret i kunst, er der
flere steder at gå hen, først og fremmest kunstnernes
egen udstillingsbygning "Huset i Asnæs" med skiftende
salgsudstillinger året rundt. Odsherreds Kunstmuseum er også et besøg værd.

Keramik- og pottemagerværksteder med "dørsalg" findes der også et væld af.


Foreningsliv
Endelig skal det nævnes, at egnen har et blomstrende foreningsliv, - et vidnesbyrd om en aktiv og selvstændig befolkning.

Til top

Til forside <- Historie: Egnen

Stendysse i Odsherred (foto: F. Sebastian)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramik af Karen Trier (foto: F. Sebastian)

Ophavsret www.vallekilde-valgmenighed.dk Privatlivspolitik I dag:

Valgmenighedspræst Janne Sulkjær, Triersvej 4, Vallekilde, 4534 Hørve | mob. 2365 6519 | email: mail@vallekilde-valgmenighed.dk
Valgmenigheden er medlem af: Grundtvigsk Forum | Foreningen af Grundtvigske Valg- & Frimenigheder