Hvad vi står for Historie Kalender Kontakt
  Traditioner
  Valgmenighed?
Du er her Medlemskab
  Vedtægter
  Årsmøde

Til forside <- Hvad vi står for: Medlemskab

Udskriv Udskriv
   

Medlemskab

Til bund
Hvordan bliver man medlem? | Forpligtelseserklæring | Medlemskab for børn og unge | Hvad får man som medlem?


Hvordan bliver man medlem?

Man kan blive medlem af Vallekilde Valgmenighed på to måder: Ved dåb eller ved at udfylde en indmeldelsesblanket.

Ønsker man at melde sig ind i valgmenigheden, henvender man sig til præst eller formand og udfylder en indmeldelsesblanket. Valgmenigheden giver derefter
skattemyndighederne besked, - og så betaler man ikke længere kirkeskat til kommunen. I stedet opkræves et bidrag til valgmenigheden. Bidraget kan efterfølgende trækkes fra på selvangivelsen, - efter regler fra SKAT.
Som valgmenighedsmedlem er man stadig medlem af folkekirken, og skal ikke skrive en udmeldelsesblanket.

Til top
Til bund


Forpligtelseserklæring

Som medlem af valgmenigheden har man også mulighed for at tegne en forpligtelseserklæring, som giver ret til at fradrage det fulde medlemskontingent, uafhængig af hvor mange foreninger, man iøvrigt bidrager til.

Til top
Til bund


Medlemskab for børn og unge

Medlemskab er gratis for børn og unge under 18 år.
For unge over 18 år betales et symbolsk beløb, så længe man er under uddannelse og/eller ikke har nævneværdig indtægt.

Unge mellem 18 og 30 år opkræves halv kirkeskat, når de har skatteevne, pt. 1,2 % pr. år af den skattepligtige indkomst.

Fra det fyldte 30. år opkræves fuld kirkeskat,
pt. 2,4 % pr. år af den skattepligtige indkomst.

Børn, der ved dåb eller ved forældrenes anmeldelse er blevet medlem af valgmenigheden vil, når de fylder 18 år, blive spurgt om de fortsat vil være medlem af valgmenigheden.

Til top
Til bund


Hvad får man som medlem?

Som medlem af valgmenigheden kan man uden yderligere omkostninger få foretaget kirkelige handlinger: Dåb, konfirmation, vielse, begravelse (inkl. jordfæstelse). Ved vielse og begravelse betales der dog for blomsterudsmykning i kirken. Som medlem får man også tilsendt kirkebladet, 4 gange om året.

Og så har man, som voksent medlem, naturligvis stemmeret på årsmøderne og er valgbar til bestyrelsen og til udvalg.

Leje af menighedens mødelokale
Medlemmer har også mulighed for at låne højskolesangbøger og at benytte valgmenighedens mødelokale ”Den gamle Friskole” på Vallekildevej 127a til private formål.

Der er plads og service til 40-50 mennesker, - og kaffemaskinen kan brygge 40 kopper ad gangen.

Pris for udlejning: 800 kr. for længerevarende arrangementer med f.eks. spisning, og 400 kr. for korterevarende brug (møder, begravelseskaffe mm.)

Henvendelse om leje af Den gamle Friskole til kassereren.

Til top

Til forside <- Hvad vi står for: Medlemskab

Ophavsret www.vallekilde-valgmenighed.dk Privatlivspolitik I dag:

Valgmenighedspræst Janne Sulkjær, Triersvej 4, Vallekilde, 4534 Hørve | tlf. 5965 6580 | email: mail@vallekilde-valgmenighed.dk
Valgmenigheden er medlem af: Grundtvigsk Forum | Foreningen af Grundtvigske Valg- & Frimenigheder