Hvad vi står for Historie Kalender Kontakt
Udsnit af Holmer-Triers maleri af Korskirken(foto: F. Sebastian)

Kirkens adresse:
Korskirken,
Triersvej 2, Vallekilde,
4534 Hørve

 

  Traditioner
  Valgmenighed?
Medlemskab
Du er her Årsmøde

Til forside

 

Årsmøde
i Vallekilde Valgmenighed

Uddrag fra Årsmødet i Vallekilde valgmenighed

I Vallekilde Valgmenighed har vi tradition for løbende debat om os selv og det, vi står for. Det foregår i mange forskellige fora året igennem. På Årsmødet (generalforsamlingen) har vi så mulighed for at beslutte os for nye, konkrete tiltag.

På Årsmødet, som er valgmenighedens øverste myndighed, kan enhver give sin mening til kende om stort og småt. Her vælger vi bestyrelse, godkender regnskab mm. Enhver kan stille op til bestyrelsen og melde sig til de mange udvalg, vi har nedsat.

Du kan læse referatet fra de seneste to årsmøder her på siden, - og hente de tilhørende beretninger, aflagt af formanden på bestyrelsens vegne.


Yderligere oplysninger om årsmødets formelle afholdelse
- se valgmenighedens vedtægter.

Janne Sulkjær.

 

Download,- hvordan? Download:

  Beretning 2023 |  Referat 2023


    Vedtægter menighed  |  Vedtægter Kirkegård  |  Takstblad


Denne side opdateres 1 gang årligt efter generalforsamling.

 

Til forside


Download,- hvordan? Download:
Beretning 2022
Referat 2022

Indleveringsfrister:

Forslag til dagsorden senest 1 måned før afholdelse af årsmøde.Om medlemskab
og indflydelse
.

Tæt på præst
og beslutninger
.

 

 
Ophavsret www.vallekilde-valgmenighed.dk Privatlivspolitik I dag:

Valgmenighedspræst Janne Sulkjær, Triersvej 4, Vallekilde, 4534 Hørve | mob. 2365 6519 | email: mail@vallekilde-valgmenighed.dk

Valgmenigheden er medlem af: Grundtvigsk Forum | Foreningen af Grundtvigske Valg- & Frimenigheder